Monitoring Systemów Alarmowych od 1992 roku.

Stacje monitorowania

Stacja zabezpieczająca

Celem zapewnienia stałej niezawodności działania systemu monitoringu prowadzonego przez inne podmioty (głównie agencje ochrony), NOMA SMA oferuje usługę stacji zabezpieczającej. Daje to gwarancję nieprzerwanego świadczenia usług monitoringu nawet w przypadku zupełnego wyeliminowania (np. w skutek awarii) podstawowej stacji monitorowania firmy współpracującej z NOMA SMA. Stacja zabezpieczająca wyposażona jest we wszelkie urządzenia techniczne pozwalające na zastąpienie funkcjonalności podstawowej stacji monitorowania.