Monitoring Systemów Alarmowych od 1992 roku.

Referencje

Potwierdzenie naszej wiarygodności:

Koncesja i decyzja do koncesji MSWiA nr. L-0678/00

Wdrożony i udokumentowany System Zarządzania Jakością ISO 9001 z zakresu monitoringu systemów elektronicznych z reakcją grup interwencyjnych:

Certyfikat Natowskiego Kodu Gospodarki Narodowej